Atmiņas par bērnību...

Baznīcas iela 27, Kuldīgā. 2016.

0
Izstādāts ar irTe.lv

 .