Zirgi "Zāģeros"

Zirgi un izjādes ar zirgiem- zemnieku saimniecībā "Zāģeri" Kuldīgas novada Īvandes pagastā.

0
Izstādāts ar irTe.lv

 .