Barndomsminner…

Baznicas gaten 27, Kuldiga, Latvia, 2016.